Komárno: Deň povolaní – deň radosti

Blíži sa štvrtá veľkonočná nedeľa, nedeľa Dobrého pastiera. Z tejto príležitosti sme mohli zavítať
do Komárna, do Cirkevnej spojenej školy Marianum, kde sa v stredu, 26. apríla slávil deň
povolaní. Tentokrát sme my, sociálne sestry mali tú česť hovoriť študentom o povolaní zasväteného
života. Deň sme začali svätou omšou, po ktorej nasledoval program pre gymnazistov. Na začiatku
programu sme mali rôzne aktivity, aby sme si pripomenuli, že na to, aby sme počuli Božie volanie,
musíme sa na chvíľu zastaviť. Ďalšie časti programu boli zamerané na rozhovor o vzťahu s Bohom,
o povolaní, o procese hľadania a dôležitosti sebapoznania. Na záver sme študentom pripomenuli
citát našej zakladateľky, sestry Margity, ktorá hovorievala, že: „Každé povolanie je veľké.“
Dúfame, že sa nám podarilo povzbudiť študentov k tomu, aby hľadali svoje vlastné, osobné miesto
na tomto svete a tak mohli uskutočniť Božiu myšlienku o nich.
Sme veľmi vďačné za tú milosť, že sme mohli stretnúť toľko mladých ľudí, ktorí hľadajú svoju
životnú cestu. Máme z toho radosť a zahŕňame ich do našich modlitieb! Sr. Flóra