100 rokov… žije nám! 12. máj 1923 – Založenie SSS

Dnes sme vo všetkých našich komunitách oslávili naše 100. narodeniny. Spoločnosť sociálnych sestier bola založená 12. mája 1923 v Budapešti v Maďarsku. Našou tradíciou je každoročne v deň výročia o 7:35 hod. spoločne prečítať zápisnicu zo zakladajúceho stretnutia. Sestry z maďarskej provincie si v rámci svojich jubilejných osláv pripravili bohatý program, na ktorom sa zúčastnili sestry z celého sveta, aj zo Slovenska.
Sestry píšu o programe v Budapešti:

“Dnes sme sa všetci zišli v kaplnke Krista Kráľa, ktorá bola tajným miestom stretávania sa komunity v rokoch podzemia, aby sme si prečítali zápisnicu. Potom sa prečítali mená všetkých sestier, ktoré odišli pred nami. Táto hlboko dojímavá spomienka pokračovala slávením Eucharistie, pri ktorej sme sa všetci spoločne pomodlili modlitbu sľubov. Po omši nasledovala slávnostná recepcia s prekvapením: obrovskou narodeninovou tortou. Neskôr ráno sme sa vybrali na púť po Budapešti, aby sme navštívili miesta spojené s naším pôvodom a históriou. Silný dážď nás vôbec neodradil! Popoludní sa v Teologickej fakulte Sapientia uskutočnila konferencia o histórii sociálnych sestier s názvom: “Je to Duch, ktorý vytvára nové štruktúry.” Po úvodných slovách a pozdravoch, ktoré predniesli vicerektor, maďarská provinciálna predstavená a generálna moderátorka, vystúpili s príspevkami o histórii, charizme a úlohe spoločnosti v Cirkvi kardinál dr. Péter Erdő, biskup Dr. János Székely, historik Dr. András Fejérdy a páter Dr. Péter Roska, farár.
Tento úžasne bohatý deň sa skončil slávnostnými vešperami vo Vnútornom mestskom kostole Nanebovzatia Panny Márie. Oslavy storočnice Maďarskej provincie pokračovali. Po včerajších spomienkových slávnostiach dnes sestry zorganizovali Deň rodiny s názvom “Život v radosti Ducha Svätého”. Boli ponúknuté workshopy, kde mohli hostia nahliadnuť do rozmanitých služieb sestier a zároveň získať duchovnú či intelektuálnu potravu alebo zábavu rôzneho druhu. Po úvodných príhovoroch bola príležitosť na bohoslužbu či tichú modlitbu a v rámci rôznych aktivít sa účastníci mohli dozvedieť o novom podcaste “Hlas Ducha”, o umeleckých a remeselných technikách, o benediktínskom pokoji, ako aj o aspektoch ochrany detí. Mohli si vyskúšať metódy muzikoterapie a hudobnej výchovy, mohli si sadnúť za okrúhly stôl a diskutovať o programe spolupracovníkov alebo sa mohli prejsť po ceste spirituality ochrany životného prostredia; mohli tiež navštíviť “živú knižnicu” zostavenú z kníh napísaných sestrami alebo spolupracovníkmi alebo mohli preskúmať tému chudoby účasťou na interaktívnej hre.”

Oslavy storočnice v Maďarsku i na Slovensku