Jubilejné oslavy pokračujú v Rumunsku

Sesterské medzinárodné stretnutia pokračujú. Aj dnes niekoľko našich sestier odcestovalo do Cluju (Koložvár), aby sa pripojili k veľkej skupine sestier, ktoré sa už zopár dní zúčastňujú bohatého programu pripraveného rumunskými sestrami. Sestry z Generalátu píšu: “

Po ukončení osláv v maďarskej provincii slávnostnou svätou omšou v Bazilike svätého Štefana v nedeľu 14. mája sme sa v pondelok 15. mája spolu s hosťujúcimi sestrami vydali na cestu, aby sme sa pripojili k sestrám rumunskej provincie na ich oslavách, ktoré sa uskutočnia nasledujúci víkend.
Na tieto udalosti sa pripravujeme púťou do našej minulosti. V utorok sa skupina dvadsiatich šiestich sestier vybrala do Bukurešti, hlavného mesta Rumunska, ktoré je spojené s našou históriou. V rokoch 1930 až 1978 tu sestry pôsobili v oblasti náboženskej výchovy, charity a sociálnej práce. Vo štvrtok večer nás privítal bukureštský arcibiskup na svätej omši, ktorú slávil v katedrále.”