“Gloria in Excelsis Deo”

“Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Davidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.” (Lk 2,10-11) 

Ako prvým bola radostná zvesť ohlásena pastierom, najchudobnejším z chudobných toho času. Anjel prišiel k tým čo mali otvorené srdce, “…lebo mocnáron zosadil z trónov  a povýšil ponížených…” (Lk 1,52)

“Hlavným cieľom nášho života je dovoliť Bohu pritiahnúť nás do svojej blízkosti.”                                                                (sr. Margita Šlachtová)

Nebojme sa zosadnúť z našich trónov, plánov, očakávaní,…. Nechajme sa ako pastieri vyrušiť zo svojej práce a toho čím sme plný  a ponáhľajme sa pozrieť čo sa to deje TEJTO NOCI.  Všetkým vyprosujeme spočinutie v BOŽEJ BLÍZKOSTI.

S láskou sociálne sestry