90. výročie Spoločnosti sociálnych sestier na Slovensku

Deň sviatku  zasväteného života  2. februára bol tiež dňom otvorenia nášho jubilejného roka. Je to 90. výročie príchodu sestier na Slovensko – (vtedajšie Československo), kde naším prvým pôsobiskom boli Košice – rodné mesto sestry Margity a bl. sestry Sáry. Otvorenie jubilejného roka našej Spoločnosti bolo spojené so stretnutím rehoľníkov, a to 2. februára –  v Katedrále sv. Martina v Bratislave a  4. februára to bude v Dominikánskom kostole v Košiciach.zsoltarhoz

Veríme, že jubilejný rok prinesie veľa požehnania do života našej provincie.

“Božie videnie nášho poslania sa musí stvárniť v modernej forme. Máme byť priekopníčkami lepšieho sveta, pracovať na spoločenských reformách nie na základe nariadení prijatých mocou, ale obnovou Ducha zvnútra. V spoločnosti volajúcej po oslobodení, sme vyzývané pokračovať vo vykupiteľskom poslaní Krista.” Margita Šľachtová

Počas jubilejného roka budeme denne prosiť:

Príď, Svätý Duch

a vezmi do svojho vlastníctva, čo je tvoje,

túto krehkú ľudskú komunitu, ktorou sme my

a zjav svoju slávu v nás a skrze nás.

Ukáž  znova, že si si vyvolil tých, ktorí sú malí vo svojich očiach a v očiach sveta,

ale ktorí vkladajú svoju dôveru len v teba.

S dôverou ťa prosíme, obráť nás,

pomôž nám zmeniť sa a rásť,

aby náš život odrážal dobrotu Najsvätejšej Trojice.

Ty žiješ v nás,

nech tvoja dobrota preniká do našej Spoločnosti bez prekážok

aby ju pretvorila podľa tvojej túžby.

Klaniame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky

a jedným srdcom a jednou mysľou zverujeme ti seba

náš život, naše komunity, naše služby a všetko, čo máme a sme,

dokonca aj naše zlyhania.

Príď, Svätý Duch, bez teba nie sme ničím.

Prosíme ťa o to v mene Ježiša Krista, nášho Pána.

Amen.