Nová kniha o sr. Sáre Salkaháziovej

 V roku 10. výročia blahorečenia sr. Sáry a pri príležitosti jubilejného roku Spoločnosti sociálnych sestier vyšla nová kniha o živote sr. Sáry Salkaháziovej, pod názvom: “Apoštolka sociálnej spravodlivosti Sára Salkaháziová” od Márie Puskelyovej.  Autorka knižky v stručnom životopise zaznamenáva detstvo, rozbeh jej mladého života, pracovné skúsenosti a začiatky jej literárnej činnosti. Prostredníctvom úrovkov z jej denníka sa dozvedáme o zápasoch a pokušeniach, ktorým je vystavená jej vernosť Bohu a trvalému zasväteniu sa.

Knihu je možne zakúpiť v predajniach Dobrá kniha na SR a taktiež v jednotlivých domoch sestier.

Z knihy: “Pokušenia ju neopúšťajú, jej vášnivá povaha ju núti k neustálemu zápasu. Predsa ju pomaly premôže moc jednoduchej detskej dôvery. Zápasí pokojnejšie, pripúšťa aj to, že možno celý jej život bude zápasom. 9. mája 1930 píše: Byť dieťaťom. – Neslobodno z ničoho robiť veľký problém, veľkú tragédiu, ale s každým problémom, ťažkosťou, jednoducho detským spôsobom ísť k Pánu Bohu, jemu to ukázať. Určite pofúka, pobozká boľačku ako rodič svojmu dieťaťu.”….