Požehnanie 2018

“Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni!        Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!” (Nm 6,24-26)

Veľa požehnania prajú sociálne sestry.