Prameň 2/2

Uplynulý víkend sa konalo v poradí druhé zo série stretnutí Prameň na tému: “Vzťah ja a Pán”. Stretnutie bolo časom zastavenia sa a načúvaniu hlasu Pána so mnou a o mne.

Od účastníčiek:

“Obnovenie si vzťahu s Pánom Ježišom cez lásku ku nemu a k blížnym, v tichosti, modlitbe, adorácii  a aj pri spoločnom rozhovore.“

Naše druhé stretnutie nám umožnilo upriamiť našu pozornosť na Pána a na vzťah s Ním, pozrieť sa spätne na rôzne životné udalosti, ktorými nás sprevádzal, zdieľať naše vnútorné prežívanie spojené s týmito udalosťami a zároveň posilniť sa Jeho slovom, získať nádej a pokoj.“