Oslava Turíc – obnova sľubov

V dňoch 19.-20.5.2018 sme slávili Turíce.

Naša sestra Marcelka Chromeková obnovovala dočasné sľuby po tretí krát. Taktiež jubilujúca sestra Edina oslavovala 70. výročie zloženia sľubov. V sobotu sme sa zúčastnili slávnostnej sv. omše v kostole saleziánov na Kalvárii v Košiciach. Bolo to veľmi rodinné  a obohacujúce. Je vždy veľkým povzbudením, keď sa mladá sestra rozhodne kráčať ďalej s Kristom podľa evanjeliových rád, v týchto “neľahkých” časoch.                                                                                                                              Na druhej strane je veľkým povzbudením vidieť staršiu sestru, ktorá sa verne usiluje napĺňať svoje povolanie každý deň, nakoľko jej to sily dovolia. V prvom rade je dôležité kým sme a nie to, čo robíme. Byť s Kristom, je našim prvoradým poslaním. Byť vo svete, ale nie zo sveta,…a potom už len byť pozorné na slová Panny Márie: “Urobte všetko, čo vám povie…” (sr. Anna)