Formačné stretnutie v Dolnom Smokovci

                                                                    

  V termíne od 29.6 – 1.7.2018  sme prežili milý a povzbudzujúci spoločný víkend v Dolnom Smokovci. Téma nášho stretnutia bola : Stredný  vek – jeho dary a proces rastu. Prednášateľkou  bola naša sestra Marta Andraščíková.

  Obsah prednášok bol veľmi bohatý, priniesol nové podnety – niekde už aj na prežité udalosti a skúsenosti, napriek tomu prednášky nám  pomohli objaviť  a spoznať nový význam životných etáp a ľudského vývoja. Mali sme príležitosť  reflektovať a vnímať svoj život ako našu jedinečnú cestu,  na ktorej dostávame veľa darov a milosti a zároveň všetko spájať s našim osobných zasvätením a duchovným životom. Obohatením prednášok bola aj možnosť zúčastniť sa krížovej cesty pod  Hrebienkom. Sme vďačne sr. Marte, za obohacujúci čas a príležitosť spoznať sa osobne aj vzájomne na hlbšej úrovni. Verím, že naše získané skúsenosti nám  pomôžu  na osobnej aj komunitnej rovine a zároveň budú obohatením aj pre naše služby a apoštolské miesta,  kde sme prítomné.  Ďakujeme za príležitosť byť spolu a vzájomne obohatenie. Tešíme sa, že formačné stretnutia budú pokračovať aj v budúcnosti …

Sr. Renáta Jamborová