Online duchovné cvičenia pre mladé ženy

Tím Sociálnych sestier ponúka individuálne doprevádzané duchovné cvičenia.  Ich témou je prehĺbenie duchovného života aj vo svetle Svätého Písma a  života bl. sr. Sáry.

Je to spôsob duchovných cvičení, ktorý sa realizuje v bežnej realite života. Neodchádza sa na nijaké špeciálne miesto, ale na stretnutie s Pánom sa schádza do hĺbky srdca. 

Potrebná je k tomu ochota počas piatich dní venovať modlitbe 45 – 60 minút stretnutiu s Pánom v osobnej modlitbe a 30 minút na osobný rozhovor so sprevádzajúcou sestrou. 

Viac informácií po prihlásení sa.  

Ak by ste chceli podporiť svojím dobrovoľným príspevkom zariadenie novej kaplnky v našom formačnom dome Magnifikat, tu je číslo účtu: SLSP  SK53 0900 0000 0004 4732 5995.

Z celého  srdca ďakujeme. 

Sociálne sestry