Sociálne sestry, začali svoju XVI. generálnu Kapitulu…

Spoločnosť sociálnych sestier 1. augusta 2021  začala svoju XVI. generálnu kapitulu. Hosťujúcou krajinou je  Slovensko v kláštore benediktínov na  Sampore. Kapitula  sa bude konať  po dobu dvoch týždňov do  15. augusta 2021.  Otváraciu sv. omšu celebroval   prior benediktínov o.  Vladimír Kasan. Delegátky Kapituly zastupujú sestry z krajín  Maďarska, Rumunska,  Kuby a Slovenska. Svojou prítomnosťou nás obohacuje tiež generálna predstavená zo Spojených štátov z Kalifornie. Delegátky Kapituly sa spolu zo svojimi Provinciami pripravovali už rok dopredu, spoločne formulovali dôležité oblasti a témy, ktorými by sa mala Kapitula zaoberať. Súčasťou Kapituly je aj voľba novej generálnej predstavenej a jej rady.

 Záverečný dokument a smery generálnej kapituly budú vytýčené na najbližších 6 rokov.  

Začínajúcej Kapitule  vyprosujme veľa Božích milostí, darov Ducha Svätého a otvorenosť na vanutie Ducha, ktorý stále tvorí niečo nové…

Farský deň v Podunajských Biskupiciach aj s Rehoľnou kaviarňou u sr. Sáry

 V sobotu 26. júna 2021 sa celé farské spoločenstvo stretlo na farskom dvore, aby prežívalo radosť z opätovných stretnutí. Okrem srdečných rozhovorov bol pre farníkov pripravený bohatý program – atrakcie pre deti, výmenný bazár, guláš a novinka – „Rehoľná kaviareň u bl. sestry Sáry“, ktorú si pripravili naše sestry pôsobiace v Biskupiciach. 

Kútik pastoračného centra sa tak premenil na štýlovú kaviareň ako za čias sestry Sáry. Návštevníkov lákala nielen kvalitná káva a koláčiky, ale aj príjemné posedenie, možnosť dozvedieť sa viac o živote sestry Sáry aj sociálnych sestier pôsobiacich vo farnosti. Pre nás sestry aj pre farníkov to bola skvelá príležitosť bližšie sa spoznať, nadviazať komunikáciu a vytvoriť príležitosti pre ďalšiu plodnú spoluprácu. Myšlienka rehoľnej kaviarne sa stretla s natoľko pozitívnym ohlasom, že sa plánuje v nej pokračovať a ponúkať ju ako farskú kaviareň, miesto stretávania a budovania vzťahov.  

INTERNOVICIÁT – stretnutie noviciek z celého Slovenska

Počas týždňa 7.-13. jún 2021 sa bývalý kňazský seminár v Badíne stal miestom formačného stretnutia noviciek a ich novicmajsteriek z rôznych rehoľných kongregácií. Zúčastnili sme sa ho aj my, čerstvé juniorky – sestry Flóra, Majka a Zuzka, keďže s touto skupinou sme sa stretávali aj minulý rok počas noviciátu a tento rok sa stretnutia neuskutočnili kvôli pandémii. Prežili sme skvelý čas, bohatý na podnety, zdieľanie, modlitbu, zábavný program aj výlet. Hlavným rozmerom však boli dva bloky prednášok – prvé tri dni sme strávili pod vedením pátra jezuitu Františka Hylmara, ktorý nám do hĺbky vysvetlil modlitbu examen – čiže ako správne reflektovať na to, čo sa deje v našom živote a vidieť to pod Božím láskyplným pohľadom. V druhej polovici týždňa nás sprevádzala sestra Fides Iveta Strenková z Congregatio Jesu, a tá nás voviedla do bohatých zákutí svätého Písma. Pomohla nám vidieť evanjeliové state aj listy apoštola Pavla v novom svetle a vzbudila hlbšiu lásku k Božiemu Slovu. Cez víkend sa k nám pridali aj zástupcovia mužských reholí, a tak bolo naše spoločenstvo ešte pestrejšie.

Za zorganizovanie tohto stretnutia ďakujeme Subkomisii pre noviciát pri KVRPS, zvlášť sestrám Brigite Puchalovej satmárke Renáte Jamborovej sociálnej sestre.

Prameň

Si na križovatke svojho života? Pýtaš sa ako ďalej? Akým smerom? Práve pre Teba je program určený. Pozvanie prísť k „PRAMEŇU ŽIVEJ VODY…“a napiť sa. Ide o čas hľadania odpovede na zámer, ktorý ma Pán s tvojim životom. Čas na spoznávanie seba samej, spoznávania Božej lásky, krásy a úskalia povolania k zasvätenému životu a k manželstvu. Celý program je rozdelený na 4 stretnutia (víkendovky). Každá víkendovka má svoju tému: Kto som? Vzťah ja a Pán, Manželstvo, Zasvätený život.

Pokračovať v čítaní “Prameň”

Sestry v TV LUX – relácia Doma je doma

O živote v Spoločnosti sociálnych sestier do TV LUX prišli porozprávať sestry zo Spoločnosti sr. Renáta Jamborová, sr. Mária Paceková, sr. Martina Magulová, sr. Daniela Kimličková a sr. Anna Liptáková.  

V relácii Doma je doma divákom porozprávali, kde sa s nimi môžeme stretnúť, ktoré významné sestry k nim patria a ako s nimi súvisí Projekt Sára. Reláciu si môžete pozrieť z archívu TV LUX.

http://www.tvlux.sk/archiv/play/7543