Liturgická spomienka bl. sr. Sáry (11.5.2021)

“ALLELUJA! ECCE EGO, MITTE ME!”

(Motto sr. Sáry)

“Nik nemá väčšiu lásku ako ten,kto položí život za svojich priateľov.” (Jn 15,13)

Ó, šťastná Sára, rajský kvet čo v Nebi krásne rozvoniava, stoj dnes pri mne v mojich životných radostiach aj starostiach. Buď blízko pri mne, pri nás a poteš nás vôňou svojej prítomnosti! Prines moje, naše slzy pred Boží trón, aby sme vedeli plakať aj nad svojimi hriechmi, neprestajne dôverovali Božiemu Milosrdenstvu a poteš nás, tou útechou, ktorou Boh potešuje Teba. (2Kor1,4)

… Jeho krásou a ponorená v Jeho objatí, hľadíš do Jeho očí a spievaš mu pieseň lásky, ktorú nik iný nepozná, len tí čo Mu celkom patria…