Turíce 2021

V sobotu 22.5.2021 zložili novicky Zuzana Škrinárová, Mária Adamcová a Flóra Kovácsová prvé sľuby v Spoločnosti sociálnych sestier po absolvovaní 2 ročného noviciátu. Sestra Marcela Chromeková obnovila svoje sľuby. Sestry jubilantky Marta Andraščíková oslávila striebotné jubileum 25 rokov a Gitka V. zlaté jubileum 50 rokov. Vyprosujeme juniorkám a jubilantkám i celej našej Spoločnosti Božie požehnanie a milosť Ducha Svätého.