Putovali sme za pápežom Františkom

Počas uplynulých dní sme veľmi intenzívne žili návštevou pápeža Františka.  Podľa miest kde žijeme sme sa zúčastnili na jednotlivých stretnutiach.

Začali sme na Medzinárodnom eucharistickom kongrese v Budapešti, kde sme mali možnosť pokračovať v duchu kapituly: „Sme jeden chlieb, jedno telo, jeden duch…“ a tvoriť jednotu napriek rozličnosti provincií, kultúr. Stretli sme sa sestry zo Slovenska, Maďarska, Rumunska a Kuby. Posilnili sme sa  vo viere, sesterstve okolo eucharistického Krista počas katechéz, eucharistickej procesie po meste Budapešť a záverečnej sv. omše s pápežom Františkom.

Stretnutie v prezidentskej záhrade: Naša sestra Marika sa zúčastnila stretnutia s pápežom v prezidentskej záhrade.

Stretnutie rehoľníkov v Bratislave:  Na tomto stretnutí nás zastupovala naša provinciálna predstavená sr. Renátka a generálna asistentka sr. Marta, ktoré mali milosť osobne podať ruku pápežovi Františkovi.

Stretnutie s mladými v Košiciach: Sestry pôsobiace v Martine sr. Anička a sr. Macka putovali spolu s mladými (Martinčanmi a Bystričanmi) a p. kaplánom na stretnutie do Košíc. Kde mohli zažiť okrem povzbudzujúcich slov pápež, živého spoločenstva mladých, modlitby chvál aj pohostinnosť našich miestnych sestier v Košiciach, ktoré nám pripravili obed a sladké občerstvenie. Ďakujeme.

Sv. omša v Šaštíne: Napokon posledné stretnutie a záverečná sv. omša v Šaštíne s pápežom Františkom, na ktorej sa zúčastnila naša Bratislavská komunita sestier.

Sestry, ktoré sa nemohli osobne zúčastniť na jednotlivých stretnutiach , pre rôzne dôvody (choroby, práca…) obetovali svoje utrpenia za celé toto podujatie a sprevádzali nás modlitbou a sledovaním prenosov.

Veríme, že semienko, ktoré Svätý Otec zasial do našich sŕdc prinesie svoje ovocie. Ďakujeme  Svätý Otec František.