Sociálne sestry ukončili svoju 16. generálnu kapitulu a zvolili si nové generálne vedenie.

ZJEDNOTENÉ V NÁDEJI

Na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, 15. augusta, sa skončila 16. generálna kapitula Spoločnosti sociálnych sestier. Od 1. augusta sestry z piatich krajín a dvoch kontinentov pracovali v benediktínskom kláštore Premenenia Pána v Sampor.  Na záverečnej svätej omši, ktorú celebroval prior Vladimír Kasan, bola inaugurovaná novozvolená rada: Magdolna Kővári, generálna moderátorka, Marta Andraščiková, asistentka generálnej moderátorky, a Anna Farmati a Orsolya Fecske, generálne radkyne. Nová generálna rada odráža  medzinárodnosť spoločnosti, keďže členky pochádzajú zo štyroch rôznych krajín.

Každá Kapitula je dôležitou udalosťou v živote rehoľného spoločenstva avšak táto konkrétna Kapitula bola naozaj výnimočná v mnohých oblastiach. Príprava Kapituly bola poznačená mnohými nejasnosťami kvôli pandémii a do poslednej chvíle bolo otázne, či sa vôbec budeme môcť stretnúť, alebo podobne ako mnohé iné rehoľné komunity budeme musieť podujatie odložiť. Bolo to ako kráčať po vode, no po celý čas sme prežívali láskavú Božiu prozreteľnosť a odstraňovala sa  jedna prekážka za druhou a pred dvoma týždňami sme mohli začať našu prácu v modlitebným zázemím i pohostinnosti  benediktínskej komunity.

Ďalšou dôležitou milosťou tejto Kapituly bola skúsenosť hlbokej jednoty. V týchto dňoch sa stalo skutočnosťou motto,  ktoré sme sa modlili posledné dva roky: “Sme jeden chlieb, jedno telo, jeden duch, v Tebe, ó, Najsvätejšia Trojica. Vo viacerých dôležitých a ťažkých otázkach sme napriek rôznym názorom dosiahli konsenzus a jednomyseľnosť našich rozhodnutí, bola určite ovocím Ducha Svätého. Smernice našej kapituly na nasledujúcich šesť rokov nás vyzývajú, aby sme prehodnotili naše poslanie vo svetle našej charizmy a výziev, ktoré predstavujú rýchle spoločenské zmeny okolo nás. Vraciame sa “z púšte do centra života” obnovené v našom povolaní a pripravené hľadať nové cesty v našom apoštolskom živote.