V pomoci na hraniciach

Všetkých sa nás hlboko dotýka utrpenie spôsobené vojnou na Ukrajine. Hľadáme, ako môžeme pomôcť utečencom aspoň kvapkou a pridať sa tak k množstvu dobrovoľníkov i modlitebníkov. Sestry Marta Andraščíková a Marcelka Chromeková využili príležitosť vycestovať na hranice a zapojiť sa do konkrétnej pomoci – v Sobranciach, na hlavnej stanici v Košiciach a v Domčeku Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Fotogaléria z misie sr. Marti – kliknúť na viac.