Čas pôstu, modlitby, služby blížnemu….

…aby si aspoň v dňoch Veľkého pôstu všetci zachovali neporušenú čistotu svojho života a usilovali sa v týchto svätých dňoch zmývať nedbalosti iných časov. Vhodne to urobíme tak, ak sa budeme chrániť od všetkých nerestí a oddáme sa modlitbe so slzami, čítaniu, skrúšenosti srdca taktiež zdržanlivosti. (úryvok z Regule sv. Benedikta „O zachovávaní Veľkého pôstu“)