Privítanie opáta Pannonhalmy

Príhovor opáta Hortobágyiho v jedálni pannonhalmského opátstva

Milé sestry!

Sestra Margita Slachtová v knihe „Z púšte do centra života“ píše: „Túto knihu s vďačnosťou a vernosťou venujeme maďarskému Rádu svätého Benedikta, ako najmladší dedičia 1400-ročnej tradície nášho otca, svätého Benedikta: Sociálne sestry.“

Milé naše 100-ročné Sociálne sestry!

Možno vás to neprekvapí, ale „vďaka Bohu“ už nie ste najmladšími dedičmi!


Nemám na mysli len Spoločnosť dcér svätého Benedikta, ktorú založila sestra Skolasztika Berecz v roku 1927, a nemyslím ani na ich nedávne založenie v Maďarsku v Bakonybéli, Tihanyi a Győri.
Ale pretože náš otec, svätý Benedikt sa pozerá späť na Cirkev apoštolov, na život prvotnej Cirkvi a chce čerpať z čistého prameňa Evanjelia, prostredníctvom práce misionárskych kongregácií, dodnes zaplnil všetky kontinenty Zeme novými základmi veľkej benediktínskej rodiny.

Ak dobre viem, tak po Číne a Mongolsku sa posledné založenie uskutočnilo pred niekoľkými rokmi v Káhire, vo štvrti Moqattam, kde žijú koptskí benediktíni v snahe zmierenia a pokánia, práve v meste, kde sa nachádza najradikálnejšia islamistická univerzita.

Vaše spojenie s Rádom svätého Benedikta z Pannonhalmy, dnes známym ako Maďarská Benediktínska Kongregácia, a najmä s jeho centrom v Pannonhalme, bolo vždy živé.

Mnísi nášho kláštora – spomeniem len zosnulých – Engelbert Mázy, Oszkár Szilágyi, Lucius Havasy, Jákó Blazovics, Hildebrand Várkonyi, Xavér Szunyogh, Hugó Vályi, Norbert Legányi, Zsigmond Kapcsándy, Placid Olofsson vás podporovali a sprevádzali,

A (to A je napísané veľkým písmom) boli obohatení a povzbudení vašimi životmi a službou za posledných sto rokov!

Tu by som mal vymenovať sociálne sestry, ktorým sme obzvlášť vďační, ALE neodvážim sa to urobiť, lebo by som určite vynechal mená, a to by bola veľká škoda! Preto poviem všeobecne, že sme vám veľmi vďační za modlitby, podporu a príklad života, ktorý ste nám preukázali a preukazujete aj dnes.

Vždy ste sa snažili, aby Cirkev bola blízko spoločnosti a dokázala reagovať na aktuálne výzvy doby a miesta.

Vždy ste sa usilovali, aby sa Cirkev a spoločnosť stali domovom pravdy, slobody, spravodlivosti a pokoja, aby sa vo všetkých ľuďoch prebudila nová nádej.

To je dnes veľmi potrebné, možno nielen tu v Maďarsku.

Z celého srdca, v mene nás všetkých želám, aby Pán aj naďalej požehnával a viedol vaše spoločenstvá a všetkých členov spoločnosti tak, ako to zamýšľa, po celé stáročia!