Pozdrav z víkendovky so sr. Sárou – “Zapáľ vo mne lásku!”

Tento víkend, sme sa stretli my, dievčatá, ženy, sestry, opäť v Bacúrove. Tentokrát sme prežili víkend v prítomnosti blahoslavenej sestry Sáry. Počúvaním, modlitbou a oddychom sme vnímali čo nám chce ukázať, či povedať náš Otec skrze svedectvo života Sáry.


Ťažkosti života, prekážky a nepríjemnosti, ako nám ukázala sestra Sára, je možné prekonať vlastnou odhodlanosťou požehnanou Božou vernosťou a prísľubom, i milosťou povolania. Každá z nás v sebe nesie určité dary, a z príkladu sestry Sáry je nám zrejmé, že sa nemusíme báť využiť ich v snahe o Dobro. Boh nevolá dokonalých, ale ochotných. Ochota Sáry je nám príkladom. Modlím sa, aby sme každá z nás objavili Božie dary v nás, ženách, a aby sme ich využili čo najlepšie podľa Božej vôle. Naša cesta nie je jednoduchá a hlavne nie jednoznačná. Ale v tom je práve cieľ cesty. Práve v tej nejasností cesty, vytrvalosti a boji. Aby sme raz mohli povedať svedectvom svojho života, podobne ako sestra Sára, však každá originálnym spôsobom: “Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval.” – 2.Timotejovi 4:7 SVV

(účastníčka Majka)