Farský deň v Pod. Biskupiciach

Každý rok sa celá farnosť stretne na obľúbenom farskom dni, kde je priestor aj dozvedieť sa niečo nové, porozprávať, pozvať známych, ktorí k nám tak často nechodia. Tento rok sa celodenný pestrý program v okolí pastoračného centra uskutočnil v sobotu 24. júna. Pre sociálne sestry to bola tiež príležitosť zapojiť sa do programu – či už neodmysliteľnej Rehoľnej kaviarne pod vedením sr. Majky a Danky alebo tento rok aj workshopu pečenia trdelníka, ktorý viedla sr. Flóra.