Jubileum s farníkmi v Martine

sr. Martina počas prezentácie

Vo štvrtok 29. 6. 2023 sme po večernej sv. omši slávili 100 rokov od založenia našej Spoločnosti spolu s farníkmi v Martine. Pozvanie prijali aj sr. Martina Magulová, sr. Magdaléna Slyšková a sr. Mária Paceková, ktoré nám porozprávali o pôsobení sestier v Martine a tiež sa podelili s ich osobnou cestou povolania. Podporiť nás prišla naša provinciálna predstavená sr. Renáta Jamborová a asistentka generálnej predstavenej sr. Marta Andraščíková. Nechýbalo agapé a priestor pre priateľské stretnutia a rozhovory. Bohu vďaka! sr. Anna