Sociálne sestry, začali svoju XVI. generálnu Kapitulu…

Spoločnosť sociálnych sestier 1. augusta 2021  začala svoju XVI. generálnu kapitulu. Hosťujúcou krajinou je  Slovensko v kláštore benediktínov na  Sampore. Kapitula  sa bude konať  po dobu dvoch týždňov do  15. augusta 2021.  Otváraciu sv. omšu celebroval   prior benediktínov o.  Vladimír Kasan. Delegátky Kapituly zastupujú sestry z krajín  Maďarska, Rumunska,  Kuby a Slovenska. Svojou prítomnosťou nás obohacuje tiež generálna predstavená zo Spojených štátov z Kalifornie. Delegátky Kapituly sa spolu zo svojimi Provinciami pripravovali už rok dopredu, spoločne formulovali dôležité oblasti a témy, ktorými by sa mala Kapitula zaoberať. Súčasťou Kapituly je aj voľba novej generálnej predstavenej a jej rady.

 Záverečný dokument a smery generálnej kapituly budú vytýčené na najbližších 6 rokov.  

Začínajúcej Kapitule  vyprosujme veľa Božích milostí, darov Ducha Svätého a otvorenosť na vanutie Ducha, ktorý stále tvorí niečo nové…