Už je blízko…

Advent – čas zásnub

 

Advent je čas zásnub.

Tiché očakávanie.

Nesmelá radosť.

 

Advent, to je Jozefova viera.

Naplnenie dávneho: Hľa, ja tvorím čosi nové, teraz to klíči, nebadáte?

Áno, Boží Duch tvorí čosi nové,

čosi, čo klíči v Máriinom lone

Pánov výhonok, Plod zeme

… Jozef videl nebadané.

 

Advent, to je Máriino mlčanie

priestor, aby rástlo Slovo 

a prebývalo medzi nami

tak, ako teraz v Nej.

 

Advent, to je túžba

trpezlivo skrytá pod svadobným závojom času.

Ľudská slabosť bude totiž čoskoro vykúpená

Omilostená

Ako Ozeášova Izrael.

 

Teš sa, obyvateľka Siona,

lebo uprostred teba bude bývať Svätý Izraela

Tak ako teraz v lone Panny.

 

Teš sa, pohŕdaná slabosť,

lebo onedlho budeš pripravená na Baránkovu svadbu

splnia sa prísľuby Vtelenia,

že sa dokonalý Boh

naveky spojí s ľudskou krehkosťou

v tú milostivú noc

v tebe zajasá ako spásonosný hrdina

čo obnoví svoju lásku.

 

Teš sa, nevesta slabosť,

lebo sa končí čas tvojho blúdenia

keď si márne hľadala, kto by ťa miloval.

 

Pominie Advent

a teba si navždy zasnúbi tvoj Boh

takže spoznáš Pána.

 

Chcem vtedy bdieť, sestra slabosť

som ti prvá družička – a vstúpiť

ako panna s olejom.

 

Zuzka Škrinárová