“Prameň” – DO pre dievčatá

Minulý víkend 10.-12.2.2017 sa v Banskej Bystrici v dome bl. Sáry uskutočnila druhá duchovná obnova z cyklu, ktorý nesie názov “Prameň” –  načerpanie „živej vody“. Prvý víkend sa konal v novembri a bol zameraný na sebapoznanie. Témou tohto víkendu bol “Vzťah ja a Pán”, v duchu “…aby boli s NÍM…”. staré hory
 Stretnutie bolo zamerané na prehĺbenie osobného vzťahu s Pánom.Vnorený obrázok 1V sobotu na sv. omši  sme v evanjeliu počuli slová Panny Márie: “…urobte všetko, čo vám povie”.  Následne sme sa snažili započuť jemný hlas Pána, ktorý usmerní to, čo je treba urobiť, a to prostredníctvom krátkej prednášky, adorácie, osobného svedectva sestry Magdušky Slyškovej či malej púte na Staré Hory.  Tento čas nám pomohol zastaviť sa na našich životných cestách a upriamiť zrak srdca na Pána a na to, aký zámer má s každou osobne. Do DSCN3609konca šk. roka nás čakajú ešte dve stretnutia.