Veľký pôst

Máme za sebou polovicu veľkého pôstu, času v ktorom nás Boh ústami proroka Joela vyzýva:  „… obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom i plačom a nárekom, roztrhnite si srdcia, nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu.“  Pôst je tiež časom spoluúčasti, aby sme mohli so žalmistom povedať: „Navráť mi (Pane) radosť z tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty“, aby sme životom ohlasovali Božiu slávu. Cirkev nás v tomto pôstom čase pozýva k modlitbe krížovej cesty, nech  sa nám stane pomôckou ako s krížom v srdci kráčať životom.