Nová kaplnka v dome Magnifikat v Bratislave

                                       

   

Dňa 7. 11, 2020 bola požehnaná nová kaplnka Ducha Svätého v Bratislave. Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri jej zrealizovaní. Nech Vám to náš dobrý Boh štedro odmení!

Sme jeden chlieb, jedno telo, jeden Duch v tebe, ó, Najsvätejšia Trojica!“

(Motto - 2021)Naša organizácia (Spoločnosť sociálnych sestier) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na gdpr.kbs.sk


© 2021 Spoločnosť sociálnych sestier