11.5. Liturgická spomienka bl. sr. Sáry

                       “ALLELUJA! ECCE EGO, MITTE ME!”                                                                    (Motto sr. Sáry)

                                  “Nik nemá väčšiu lásku ako ten,                                                                          kto položí život za svojich priateľov.”  (Jn 15,13)

                                        https://www.salkahazisara.com/

Ó, šťastná Sára, rajský kvet čo v Nebi krásne rozvoniava,  stoj dnes pri mne v mojich životných radostiach aj starostiach. Buď blízko pri mne, pri nás a poteš nás vôňou svojej prítomnosti! Prines moje, naše slzy pred Boží trón, aby sme vedeli plakať aj nad svojimi hriechmi, neprestajne dôverovali Božiemu Milosrdenstvu a poteš nás, tou útechou, ktorou Boh potešuje Teba. (2Kor1,4)

… Jeho krásou a ponorená v Jeho objatí, hľadíš do Jeho očí a spievaš mu pieseň lásky, ktorú nik iný nepozná, len tí čo Mu celkom patria…

 

 

Sme jeden chlieb, jedno telo, jeden Duch v tebe, ó, Najsvätejšia Trojica!“

(Motto - 2021)

Naša organizácia (Spoločnosť sociálnych sestier) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na gdpr.kbs.sk


© 2021 Spoločnosť sociálnych sestier