Turíce 2021

V sobotu 22.5.2021 zložili novicky Zuzana Škrinárová, Mária Adamcová a Flóra Kovácsová prvé sľuby v Spoločnosti sociálnych sestier po absolvovaní 2 ročného noviciátu. Sestra Marcela Chromeková obnovila svoje sľuby. Sestry jubilantky Marta Andraščíková oslávila striebotné jubileum 25 rokov a Gitka V. zlaté jubileum 50 rokov. Vyprosujeme juniorkám a jubilantkám i celej našej Spoločnosti Božie požehnanie a milosť Ducha Svätého. 

Sme jeden chlieb, jedno telo, jeden Duch v tebe, ó, Najsvätejšia Trojica!“

(Motto - 2021)

Naša organizácia (Spoločnosť sociálnych sestier) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na gdpr.kbs.sk


© 2021 Spoločnosť sociálnych sestier