INTERNOVICIÁT – stretnutie noviciek z celého Slovenska

Počas týždňa 7.-13. jún 2021 sa bývalý kňazský seminár v Badíne stal miestom formačného stretnutia noviciek a ich novicmajsteriek z rôznych rehoľných kongregácií. Zúčastnili sme sa ho aj my, čerstvé juniorky – sestry Flóra, Majka a Zuzka, keďže s touto skupinou sme sa stretávali aj minulý rok počas noviciátu a tento rok sa stretnutia neuskutočnili kvôli pandémii. Prežili sme skvelý čas, bohatý na podnety, zdieľanie, modlitbu, zábavný program aj výlet. Hlavným rozmerom však boli dva bloky prednášok – prvé tri dni sme strávili pod vedením pátra jezuitu Františka Hylmara, ktorý nám do hĺbky vysvetlil modlitbu examen – čiže ako správne reflektovať na to, čo sa deje v našom živote a vidieť to pod Božím láskyplným pohľadom. V druhej polovici týždňa nás sprevádzala sestra Fides Iveta Strenková z Congregatio Jesu, a tá nás voviedla do bohatých zákutí svätého Písma. Pomohla nám vidieť evanjeliové state aj listy apoštola Pavla v novom svetle a vzbudila hlbšiu lásku k Božiemu Slovu. Cez víkend sa k nám pridali aj zástupcovia mužských reholí, a tak bolo naše spoločenstvo ešte pestrejšie.

Za zorganizovanie tohto stretnutia ďakujeme Subkomisii pre noviciát pri KVRPS, zvlášť sestrám Brigite Puchalovej satmárke Renáte Jamborovej sociálnej sestre.