“Vyvolení” – už nie je len seriál o Ježišovi, ale aj veľká partia mladých z Podunajských Biskupíc

Mladí na prvom stretnutí nového formačného programu Vyvolení v septembri 2022

Téma, aktivity, večera – to sú tri hlavné piliere nových formačných stretiek pre mládež z farnosti, ako súčasť permanentnej farskej katechézy. Začali sme ich teraz na jeseň ako nový program v túžbe zachytiť mládež a vytvoriť im vhodné podmienky na priateľské stretávanie aj vzdelávanie. V piatky sa stretávajú tínedžeri vo veku 12-13 rokov a v nedele večer mladí po birmovke od 14-20 rokov.

Témy sú súčasťou premysleného metodického plánu, 1. modul sa zaoberá vlastnou identitou a sebapoznaním, neskôr bude nasledovať modul komunikácie a vzťahov a napokon prehlbovanie duchovného života. Občas sa snažíme pozvať aj zaujímavých hostí na besedu. Nechýbajú diskusie či aktivity v skupinách a keď už večer pokročí, prichádza čas na voľné zdieľanie a spoločenstvo pri chutnej večeri. Postupne sa do stretiek Vyvolených zapojilo už okolo 30 mladých a niekoľko skúsených animátorov. Veríme, ich radosť z toho, že sú milovaní, vyvolení a vzácni bude rásť, a tiež ich príťažlivé svedectvo mladých kresťanov. sr. Zuzana SSS