Medzinárodné Formačné fórum – čas reflexie a plánovania

Sestry zo všetkých provincií – Maďarska, Rumunska, Slovenska a Kuby

Bol to týždeň intenzívnej práce v náročných augustových horúčavách – napriek tomu spoločný čas plný radosti, nádeje, nadšenia, energie, zodpovednej starostlivosti a záujmu o našu prítomnosť a budúcnosť. Sociálne sestry usporiadali každoročné Formačné fórum v Budapešti za účasti všetkých sestier slúžiacich vo formačnej práci a pastorácii povolaní v jednotlivých provinciách Spoločnosti.
Po fóre nasledovalo stretnutie rozšírenej rady, na ktorom sa generálna rada spolu s provinciálnymi predstavenými zamýšľala nad životom celej komunity a plánuje nasledujúce obdobie – v tomto prípade to bude 100. výročie od nášho založenia.