Mesiac stvorenstva – Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána!

Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána! (Žalm 150,5)

V mesiaci september, ktorý teraz začína, sme pozvaní otvoriť naše srdcia smerom k všetkému čo nás obklopuje. Pápež František vyhlásil tento mesiac  za „Mesiac stvorenstva“ a povzbudzuje nás, aby sme boli citlivejší na stvoriteľskú lásku Boha, ktorá nás obdarovala toľkými darmi. Vidíme tieto dary okolo nás alebo to berieme ako samozrejmosť? Svätý otec nám pripomína: „že nie sme oddelení od ostatných stvorení, ale že spolu s ostatnými bytosťami sveta tvoríme jedno nádherné univerzálne spoločenstvo“ (encyklika Laudato si’, 220). Ak sme ochotní prijať toto spoločenstvo, naše ruky môžu viac dávať ako brať. Iste každý z nás už veľmi dobre vie, že nie je jedno čo robíme, že naše činy ovplyvňujú všetko čo je okolo nás. Ako sa teda rozhodneme? Prijímame celé stvorenstvo ako dar, za ktorú máme zodpovednosť? Pápež František píše: „Povolanie strážiť Božie dielo je podstatnou súčasťou čnostného života a nie niečím voliteľným alebo druhotným aspektom kresťanského života“ (Laudato si’, 217). Otvorme teda naše srdcia a dlane na chválu a dávanie, aby sme stvorené dobrá používali na slávu Boha a pre dobro všetkých ľudí. Sr. Flóra Kovácsová