Spoločnosť sociálnych sestier otvorila Jubilejný rok v benediktínskom opátstve Pannonhalma

Arciopát Cirill Hortobágyi OSB počas slávnostnej liturgie

V nedeľu 22. januára 2023 sa kláštor benediktínov v maďarskej Pannonhalme stal miestom slávnostného otvorenia 100. výročia založenia Spoločnosti. Slávenie sa začalo otváracou svätou omšou v starobylej bazilike, ktorú celebroval arciopát P. Cirill Tamás Hortobágyi OSB, ktorý sa sestrám, pridruženým členom a priateľom prihovoril aj vo svojej homílii.

V jej úvode vyzdvihol, že zakladajúce sestry „spoznali silu spojenia tradície a obnovy, ktorá môže udržať apoštolské a obzvlášť vo svete žijúce rehoľné spoločenstvo.“ Ďalej pokračoval, že tajomstvo Benediktínskeho rádu, ktorý má tisícpäťsto rokov, Arciopátstva, ktoré má tisíc rokov, a Spoločnosti sociálnych sestier, ktorá má sto rokov, je rovnaké: neprestáva byť učeníkom, neprestali „chodiť do tej školy”, kde učiteľom je Ježiš! Od neho sa totiž možno učiť kresťanskému životu, naučiť sa podstatu rehoľného života, lásku k Bohu a lásku k blížnemu.“ Ako príklad povzbudenia k učeníctvu poukázal na prvých členov našich komunít, blahoslavenú mučeníčku sr. Sáru Salkaházi a svätého Maura z Pannonhalmy, ktorí zažili dôvernú lásku Krista a stali sa rybármi ľudí až po svedectvo vernosti vo viere, či už „kľačiac v kostole alebo na brehu Dunaja“.

Súčasťou slávnostnej liturgie bolo aj požehnanie jubilejných bannerov, ktoré symbolicky otvoria storočnicu vo všetkých troch vetvách Federácie, v ktorej je Spoločnosť sociálnych sestier združená: európskej, americkej a kanadskej. Následne generálna predstavená sr. Magdalen Kovari sprostredkovala sestrám posolstvo od Svätého Otca Františka, s ktorým sa len dva dni predtým stretlo vedenie rehole na súkromnej audiencii vo Vatikáne. V modlitbe veriacich zazneli prosby vo všetkých jazykoch, ktorými sa hovorí v Spoločnosti. V procesii obetných darov niesli provinciálne predstavené symbolické dary za každú krajinu, ktoré vyjadrujú ich vďačnosť za všetky dary prijaté počas týchto uplynulých 100 rokov. Členky generálneho vedenia niesli relikvie bl. Sáry Salkaházi, ktorá darovala svoj život pre iných a ponúkla sa ako obeta za Spoločnosť; Konštitúcie, Regulu sv. Benedikta, spisy z učenia zakladateľky Margity Slachtovej a sociálne encykliky Rerum novarum a Fratelli tutti, keďže tieto spisy obsahujú podstatné prvky našej duchovnosti a charizmy. Slávnostnú mníšsku liturgiu obohacovali tradičným gregoriánskym spevom mnísi z rehole sv. Benedikta.

V závere sv. omše generálna moderátorka vyzdvihla, ako pápež František vo svojom príhovore zdôraznil, že našu charizmu môžeme obnoviť len vtedy, ak zostaneme verné svojim koreňom. A pre sociálne sestry je benediktínska spiritualita – a konkrétne toto miesto, Pannonhalma, dôležitým prvkom našich koreňov. Poukázala tiež na hodnotu jednoty celej Spoločnosti v rámci celej Federácie, čoho výrazom bola aj prítomnosť generálnej predstavenej americkej vetvy so sídlom v Los Angeles sr. Maribeth Larkin. Napokon vyzvala prítomné sestry i pridružených členov na odvážne „hľadanie odpovedí na sociálne problémy so srdcom Boha,“ pretože „sociálna láska, to znamená kráčať v poslaní posväcujúcej Božej lásky.“ V závere príhovoru sa zhromaždené sestry obrátili na Boha spevom nového motta na rok 2023, ktoré podľa vzoru bl. Sáry  vyjadruje, že sme pripravené: „Ecce adsumus, mitte nos. Aleluja!“, čo znamená: Hľa, tu sme, pošli nás. Aleluja!“

Po tomto spoločnom slávnostnom otvorení Jubilejného roka budú v jeho priebehu pokračovať rôzne podujatia v jednotlivých krajinách s medzinárodnou účasťou. V slovenskej provincii sa budú oficiálne oslavy konať v septembri 2023.

Sr. Zuzana Škrinárová