Čas pôstu, modlitby, služby blížnemu….

…aby si aspoň v dňoch Veľkého pôstu všetci zachovali neporušenú čistotu svojho života a usilovali sa v týchto svätých dňoch zmývať nedbalosti iných časov. Vhodne to urobíme tak, ak sa budeme chrániť od všetkých nerestí a oddáme sa modlitbe so slzami, čítaniu, skrúšenosti srdca taktiež zdržanlivosti. (úryvok z Regule sv. Benedikta „O zachovávaní Veľkého pôstu“)

Otvárame nový ročník Prameň 22/23

Pozývame na ročný formačno- duchovný program Prameň, pre mladé ženy vo veku 19-35 rokov, hľadajúce svoje povolanie.  Cieľom programu je spoločne hľadať odpovede na zmysel a smer života spolu so sociálnymi sestrami, v malom spoločenstve (cca 10 ľudí), v tichu modlitby, v bývalom benediktínskom kláštore v Bacúrove (okres Zvolen). Viac info tu: http://socialnesestry.sk/2020/10/08/pramen/

Začali sme rok prípravy na oslavu 100. výročia Založenia Spoločnosti sociálnych sestier

Spoločnosť sociálnych sestier vstúpila do roku duchovnej prípravy na náš jubilejný rok. Jubileum 100 rokov existencie Spoločnosti bude významným medzníkom, časom ďakovania za to, čo Boh urobil v našich životoch aj v živote celej spoločnosti skrze pôsobenie sr. Margity a jej nasledovníčok.

Pokračovať v čítaní “Začali sme rok prípravy na oslavu 100. výročia Založenia Spoločnosti sociálnych sestier”

Duchovná obnova mladých z Martina na Sampore

Víkend v krásnom prostredí, v tichu, so skvelými ľuďmi, výborným jedlom ale hlavne v Božej prítomnosti. V kláštore na Sampore sme prežili víkend, ktorý nás všetkých duchovne naplnil a naučil nás byť v tichu.

Vrámci duchovného programu sme sa zamerali na modlitbu a ako naozaj otvoriť naše srdcia a počúvať čo nám Boh hovorí. Bolo to či už v modlitbe, prechádzke alebo čítaní Biblie.

Pokračovať v čítaní “Duchovná obnova mladých z Martina na Sampore”

Začali sme nový ročník kurzu PRAMEŇ

Prvý víkend spoločenstva Prameň, v malej dedinke menom Bacúrov. Na tomto mieste sme sa stretli spolu so sestričkami a dievčatami, aby sme nachádzali a spoznávali Božiu vôľu. Hľadanie tej správnej cesty a smeru, ktorým sa vydať v živote, je častokrát sprevádzané pochybnosťami, hľadaním, a niekedy i rôznymi starosťami.

V spoločenstve sa však hľadanie mení na radostné prežívanie každodenného času s Bohom, a našimi blízkymi. V spoznávaní ľudí a spoločenstve neraz nachádzame i to, kým sme sami. A keď poznáme seba, dokážeme i lepšie rozlišovať Božiu vôľu.

Pokračovať v čítaní “Začali sme nový ročník kurzu PRAMEŇ”

V Podunajských Biskupiciach aktivizujeme mládež aj v pandemickej dobe

V súčasnej dobe plnej obmedzení nie je pre mladých ľahké budovať plnohodnotné vzťahy a rozvíjať aj vzťah s Bohom. Preto sa pastoračný tím pre mládež vo farnosti Podunajské Biskupice stále snaží hľadať cesty, ako sa s nimi stretávať, ako ich sprevádzať v čase prípravy na birmovku aj v rokoch po nej. Tesne pred Vianocami sme im ponúkli online duchovnú obnovu na motívy krátkeho filmu The Shepherd, na ktorú sa pripojilo viac ako 20 birmovancov, v januári sme zase pozvali pobirmovancov na lyžovačku a vo februári pripravujeme pre všetkých mladých tzv. oratko, čo je sobotné popoludnie v pastoračnom centre s pozvaným hosťom alebo zaujímavou aktivitou.

Sr. Zuzana Škrinárová

Sociálne sestry sa v novom roku 2022 stretli na svojom provinciálnom zhromaždení

Sociálne sestry sa stretli 6.-8. januára 2022 na svojom provinciálnom zhromaždení, po dvojročnej službe vedenia. Našou úlohou bolo prehodnotiť smery a vízie do budúcnosti. Bol to čas reflexie, vzájomného zdieľania, synodálneho načúvania a sesterskej blízkosti. Stretnutie sa konalo v online forme, vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu. Nič však neubralo na radostnej a zapálenej snahe sestier zapojiť sa do procesu a byť naozaj napojení on-line.

Našou úlohou bolo vytvoriť Smery na nasledujúce dvojročné obdobie, kde zaznievala hlavná otázka:

Aká má byť sociálna sestra v pandemickej a post-pandemickej dobe, ako má byť šírená naša charizma, poslanie a služba v tejto zmenenej dobe?

Pokračovať v čítaní “Sociálne sestry sa v novom roku 2022 stretli na svojom provinciálnom zhromaždení”