Zomrela sr. Viktória Štefanaková

 
Sestra Viktória Štefanaková sa vrátila  do domu nášho Pána dnes t.j. 2.9.2020 okolo 8.30 v nemocnici v Košiciach. Bolo to rýchle a nečakané.  Pripravovala sa na operáciu, ktorá mala byť práve dnes no  Pán rozhodol o jej čase návratu späť k nemu do jeho náručia. Bola zaopatrená sviatosťami, a v kontakte so sestrami.
 
Jej motto bolo : “Pane zostaň so mnou a buď mojou opravdivou radosťou.”
 
 

Darujte nám 2% z dane

V tomto roku sa ako Spoločnosť sociálnych sestier uchádzame o darovanie 2% zo zaplatenej dane fyzických a právnických osôb.

Vaše 2% neznamenajú žiadne výdavky navyše. Ide o daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na dar, ktorým podporíte Spoločnosť sociálnych sestier. Pomôžete nám tak získať finančné prostriedky, ktorými podporíme naše sociálne projekty a formačnú prácu s mládežou. 

Tu si môžete stiahnuť tlačivo na poukázanie 2%. Všetky naše údaje sme už pre Vás vyplnili. Kliknite a stiahnite tento súbor: 2%SSS_19  

Postup pre poukázanie 2%, resp. 3% v roku 2020 Pokračovať v čítaní “Darujte nám 2% z dane”

Dve naše sestry idú do Panamy na SDM!

Dnes sme vyprevadili naše bratislavské sestry Zuzku a Marcelku na ďalekú cestu do Panamy. Ich vlastnými slovami: 

„Dnes odchádzame na Svetové dni mládeže do Panamy. Spolu so sestrami z Kuby, Mexika, Kalifornie sme pozvané v duchu motta SDM: „Hľa, služobnica Pána…“ zažiť spoločenstvo univerzálnej Cirkvi a vydať svedectvo radosti zasväteného života. Zúčastníme sa dní v diecéze Penonomé a potom samotný týždeň prežijeme v Panama city, kde sa zapojíme do medzinárodného Expa povolaní, kde budeme mať stánok. Takže tí, čo ste v Paname, čakáme vás, tých, čo ostávajú doma, prosíme o modlitby.“ 

Sr. Zuzana a sr. Marcela

Vianočné prianie a video o nádeji

Milí priatelia, prajeme vám hlboké a radostné prežitie vianočných sviatkov, nech si Božie Dieťa spraví trvalý príbytok v našich chudobných srdciach. Pripájame aj krátky animovaný film z dielne jednej našej sestry: https://www.youtube.com/watch?v=KConLldppeo 

S láskou a modlitbou

sociálne sestry

https://www.youtube.com/watch?v=KConLldppeo

95. výročie založenia Spoločnosti sociálnych sestier

V sobotu 12.5.2018 sme si pripomenuli 95. výročie založenia našej Spoločnosti sociálnych sestier. Pri spoločnom zdieľaní a modlitbe sme ďakovali za našu zakladateľku sr. Margitu Šlachtovú a za prvé členky, ktoré sa nechali zapáliť láskou Krista.  Tento oheň horí už 95 rokov, a to aj vďaka každej jednej sestre, ktorá odpovedala na Božie pozvanie odovzdať svoj život Bohu formou zasväteného  života v Spoločnosti sociálnych sestier.

„Ako Spoločnosť sociálnych sestier sme komunitou zjednotenou v nádeji a zasvätenou Svätému Duchu. Naša Spoločnosť bola založená, aby vzdávala Bohu slávu a spolupracovala na vykupiteľskom diele Kristovym svedectvom o Božej posväcujúcej láske. Máme účasť na sociálnom poslaní Cirkvi, kde sa zameriavame na mnohé potreby spoločnosti, pochádzajúce zo sociálnych, náboženských, ekonomických, kultúrnych  a občianskych podmienok a podmienok prostredia, v ktorom žijeme.“  (Konštitúcie SSS)

„Naša Spoločnosť, povolaná k aktívnemu apoštolátu, zdôrazňuje nevyhnutnosť života modlitby.“ (sr. Margita Slachtová)